30 dages returret

Ifølge loven, er online butikker forpligtet til at tilbyde 14 dages returret. Vi har dog ikke i sinde at få stress. Vi tilbyder derfor hele 30 dages returret. De 30 dage gælder fra du har modtaget ordren – og frem til du meddeler os, at du ønsker at returnere eller ombytte. En evt. værdiforringelse af varen vil dog blive fratrukket – er du i tvivl, så er du selvfølgelig velkommen til at kontakte vores kundeservice.